Declaraties

Naam lid

Team

Commissie

Maand


Onkosten

(bonnetjes en facturen bij voorkeur apart gescand)

Datum Omschrijving Bedrag in € Omschrijving van de kosten
Totale onkosten

Reiskosten

(minimaal 25 km enkele reis / 50 km per rit)

Datum Gereden naar Aantal km € per km € kosten reis Voor team
x 0,19=
x 0,19=
x 0,19=
x 0,19=
x 0,19=
Totale reiskosten
Totale kosten

Bonnetjes uploaden

Overmaken op IBAN-nummer

Datum indiening

 

* Declaraties dienen uiterlijk binnen 2 maanden bij voorkeur per email naar: financieel@pkc-korfbal.nl
* Per persoon kan slechts eenmaal per maand een declaratie worden ingediend.
* Uitbetaling uiterlijk binnen 4 weken op het opgegeven IBAN-nummer
* Declaraties van kosten dienen altijd vergezeld te gaan van de facturen (bij voorkeur gescand)
* Zonder budgethouder beoordeelt de financiële afdeling van PKC of een declaratie akkoord is of niet
* Vragen over declaraties? financieel@pkc-korfbal.nl