Lid worden

Lidmaatschap

U aanmelden als lid van PKC/SWKGroep kan via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u invullen bij het tabblad aanmelden of hier downloaden.

Als lid van PKC/SWKGroep bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar). Maar als u bijvoorbeeld in november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot en met 30 juni.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
  • U betaalt contributie. Dit moet per maand via automatische incasso; zie ook de pagina “Contributie”
  • Na aanmelding ontvangt u een lidmaatschapspas. Leden hebben op vertoon van deze pas vrij toegang tot alle thuiswedstrijden van PKC/SWKGroep senioren 1 en 2. Tevens kunt u geld op deze pas zetten en als betaalpas gebruiken in de kantine.

Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie ( ledenadministratie@pkc-korfbal.nl). Als u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u ook altijd bij het secretariaat terecht. De contactgegevens vindt u onder het menu-item contact in het hoofdmenu.

Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

Privacy

PKC/SWKGroep verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen PKC/SWKGroep wordt de ledenlijst bovendien door verschillende commissies gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (bedrijven en/of instellingen)!

De contributie van PKC/SWKGroep per maand is:

Tarieven 2017-2018 Maandelijkse incasso Tarieven 2017-2018 Maandelijkse incasso
Senior € 23,50 Senior/Basic Skilzz € 23,50
Junior (A) € 19,25 Overig Basic Skilzz € 14,50
Aspirant (B/C) € 14,50 Senior/Combifit € 23,50
Pupil (D/E/F) € 13 Recreant/Combifit € 23,50
Kangoeroe € 9 Overig Combifit € 23,50
G-Korfbal € 14,50 Junior Combifit € 23,50
Recreant € 14,50 Overig Lid € 9

Betaling

De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor tref je aan op het aanmeldingsformulier. Voor vragen met betrekking tot de contributie kan je terecht bij de ledenadministratie ( ledenadministratie@pkc-korfbal.nl). De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de weekbrief en website.

Kortingsregeling

Indien 5 of meer personen uit één gezin (huisadres) lid zijn van PKC/SWKGroep dan wordt er vanaf het 5e kind 50% korting gegeven op de laagste contributiebedragen.

Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap korfbalvereniging

PKC/SWKGroep – Papendrecht

1. Lidmaatschapsjaar.

Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

2. Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij het bestuur.

3. Aanvang lidmaatschap.

Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt berekend vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.

4. Beëindiging lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni, rekening houdende met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggingen moeten daarom vóór 31 mei schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij een opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.

5. Wijziging lidmaatschap.

Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid  kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid of recreant kunnen gedurende het lidmaatschapsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzigingen of wijzigingen in andere gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

6. Kleding.

De aanschaf van het korfbaltenue is voor eigen rekening, tenzij de kleding via sponsoring ter beschikking wordt gesteld.

7. Boetes.

Boetes die als gevolg van het niet nakomen van de regels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

8. Contributie.

De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. De tarieven kunt u vinden onder het tabblad contributie.

9. Kortingsregeling.

Indien 5 of meer personen uit één gezin lid zijn van PKC / SWKGroep dan wordt er vanaf het 5e lid 50% korting gegeven op de laagste contributiebedragen.

10. Verplichtingen.

Spelende A-jeugd, B-jeugd en senioren zijn verplicht een aantal keer per jaar een jeugdwedstrijd te leiden, velddienst te doen en/of zaalwacht (scorebord bijhouden) te draaien. Iedereen die iets met officiële wedstrijden doet (spelers, scheidsrechters, juryvoorzitter, schotklokbedieners) moet lid zijn van het KNKV. Ouders en verzorgers van jeugdleden van een team zijn gezamenlijk verplicht zorg te dragen voor de zaalwacht (scorebord bijhouden) en het vervoer bij de wedstrijden van de jeugdteams.

11. Vrijwilligerswerk.

Buiten de verplichte diensten kan ook op andere momenten worden verzocht tot een bijdrage aan de vereniging. Uiteraard kunnen leden of ouders/verzorgers van leden ook zelf aangeven op welk gebied zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Dit kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven, maar het is ook mogelijk hier later contact over op te nemen met de vrijwilligerscommissie.

12. Pasfoto’s

Omdat de pasfoto gebruikt wordt voor diverse doeleinden zoals de ledenpas / spelerskaart maken wij geen gebruik meer van een papieren pasfoto. Vier maal per jaar krijg je de gelegenheid om (kosteloos) een digitale pasfoto bij PKC/SWKGroep te laten maken, die dan voor bovengenoemde doeleinden wordt gebruikt. Via de weekbrief en website informeren wij je waar en wanneer je een pasfoto kunt laten maken.

U aanmelden als lid kan via het onderstaande digitale aanmeldingsformulier dit komt dan automatisch bij de ledenadministratie terecht. Of download het formulier hier en lever het zelf in bij de ledenadministratie.

Aangemeld als nieuw lid wordt:

Naam:*

Geslacht:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Telefoon:

Mobiel:

Geboortedatum:*

E-mail:*

Aanmelding als lid voor de categorie

Vrijwilligerswerk

Het fundament van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers.
Waar gaat jou of u als ouder/verzorger de voorkeur voor vrijwilligerswerk binnen PKC/SWKGroep naar uit?

Weekbrief

De weekbrief van PKC/SWKGroep verschijnt tijdens het seizoen wekelijks m.u.v. de schoolvakanties.
De weekbrief komt alleen digitaal uit. Leden dienen zich via de PKC/SWKGroep website (www.pkc-korfbal.nl), kopje “Media” en vervolgens kopje “Weekbrief”) aan te melden voor ontvangst van de weekbrief per e-mail.

Machtiging tot automatische incasso van de contributiegelden:

Rekeningnummer IBAN:*

t.n.v.:*

Te:*

De gegevens met * erachter zijn verplicht

Controleer de gegevens die u heeft ingevuld. Zijn deze correct en heeft u de voorwaarden gelezen, dan kunt u op 'Aanmelden' klikken