Voor degene die nog niet betaald hebben hierbij een kleine herinnering. Graag voor 1 april
125 euro overmaken op rekeningnummer Nl34RABO0195267621 onder vermelding van
naam en ploeg. Alvast bedankt.