Specifiek Protocol Verantwoord sporten Basic Skillz

Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor Basic Skillz binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Het hieronder beschreven Specifiek Protocol Verantwoord sporten Basic Skillz bestaat uit de volgende punten:

 • Algemeen;
 • Corona-coördinator;
 • Attributen en voorwerpen;
 • Accommodatie;
 • Voor sporters.

Algemeen:

 • Leden van Basic Skillz zijn 18 jaar of ouder. Er geldt dus geen onderscheid in leeftijdsklassen.
 • De trainingen vinden doorgaans plaats in kleine groepen (3-5 personen). Maximaal zullen 16 personen aan een training deelnemen.
 • Het trainingsveld bestaat uit drie delen waar geen korfballers komen:
  • De strook kunstgras aan de lange zijde achter het hoofdveld.
  • De betegelde korte en lange zijde langs het oude hoofdveld.
  • Het grasveld tussen deze betegelde strook en de bosschages.

Corona-coördinator:

 • De Combifit-trainingen vinden plaats tijdens de avonden dat er ook korfbaltrainingen zijn.
 • Vanuit PKC zijn er dan Corona-coördinatoren aanwezig. Deze personen houden ook toezicht op de Basic Skillz-trainingen.

Attributen en voorwerpen:

 • Uitgangspunt is het trainen met eigen lichaamsgewicht.
 • Bij andere oefeningen, bijvoorbeeld warming-up, zal één looprichting worden aangehouden en ruim afstand worden gehanteerd tussen de deelnemers.
 • Iedere deelnemer is verplicht om een eigen handdoek mee te nemen naar de trainingen. Waar mogelijk zal deze handdoek gebruikt worden om contact met de boarding en bankjes te voorkomen.
 • Als er attributen gebruikt worden, zal dat bestaan uit kettle-bells, gewichten en medicin-ballen of andere attributen van gelijke aard, die voor en na elke training door de trainer worden ontsmet met een desinfectiemiddel.
 • Als er niet voldoende attributen zijn voor elke deelnemer, zal in vaste duo’s worden getraind, waarbij het desbetreffende attribuut tijdens de training alleen door dat vaste duo wordt gebruikt.
 • Uitgangspunt is dat er inhoudelijk geen onderscheid is in opbouw van de training.
 • De trainer kan tijdens de training naar eigen inzicht de training intensiever maken als de samenstelling van de deelnemers dit toelaat.

Accommodatie:

 • De deelnemers zullen de richtlijnen die gelden voor de korfballende leden hanteren. Zo geldt een aparte in- en uitgang en zijn de looprichtingen aangegeven. Bij de ingang van de accommodatie zijn desinfectiemiddelen beschikbaar.
 • Er gelden strikte start- en eindtijden van de trainingen. Maximaal 5 minuten voor aanvang van de training mag men het terrein op; maximaal 5 minuten na de training moeten de deelnemers de accommodatie verlaten hebben.
 • Mensen die geen lid zijn van Basic Skillz, kunnen niet deelnemen aan de trainingen.

Voor sporters:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38c) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Vermijd het aanraken van het gezicht;
 • Maak tijdens de training zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op;
 • Schrijf je tijdig in voor de training.