Algemene Leden Vergadering

Datum: zondag, juni 20, 2021

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van PKC/Vertom nodigt u als lid graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

woensdag 23 juni 2021, aanvang 20.00 uur.

Gezien de omstandigheden zal de ALV online worden gehouden. Aanmelden kan via: secretariaat@pkc-korfbal.nl

 

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening.
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 23 september 2020. De notulen zijn op te vragen per email: secretariaat@pkc-korfbal.nl

Wordt toegezonden vanaf 16 juni 2021.

3. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2020. Het jaarverslag is op te vragen per e-mail: secretariaat@pkc-korfbal.nl

Wordt toegezonden vanaf 16 juni 2021.

4. Toekomst sportaanbod en buitenaccommodatie.
5. Financiën.

  • a. Financieel jaarverslag 2020
  • b. Begroting 2022
  • c. Investeringen
  • d. Advies financiële commissie en decharge gevoerde beleid Het financieel jaarverslag is op te vragen per e-mail: penningmeester@pkc-korfbal.nl

Wordt toegezonden vanaf 16 juni 2021.

6. Benoeming financiële commissie.
7. Huldiging jubilarissen.
8. Bestuurssamenstelling.

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden.

9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Laatste nieuws

SLUIT JE AAN

Kom korfballen bij PKC/Vertom! Of vind een taak die bij je past om de club te helpen.

Word lid
Word vrijwilliger

Volg jij al het laatste nieuws?

Blijf op de hoogte van PKC/Vertom.

Volg ons op Instagram