Word lid van PKC

Lid worden van PKC/Vertom!

Lijkt het je leuk om lid te worden van PKC/Vertom, maar weet je niet bij je wie je moet zijn en hoe je dit kan doen? Dan zit je op deze pagina goed! Bij PKC/Vertom is er plek voor zowel jonge als oudere korfballers, maar er is nog meer …

Kangoeroeklup

Allereerst kan je vanaf je vierde jaar al een beetje komen snuffelen bij de grootste korfbalclub van Nederland. Dit kan je doen bij de Kangoeroeklup, waar je spelletjes met de bal doet, leert vangen, rennen, springen, schieten en samen te spelen met je vriendjes. De Kangoeroeklup is elke zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00. Maar voordat je voor ‘het echie’ mee gaat doen, mag je maar liefst drie keer gratis komen meetrainen om te kijken of je het écht leuk vindt. Als je graag een keertje komt kijken, kan je contact opnemen met Daphne Roelofs  via het e-mailadres: kangoeroeklup@pkc-korfbal.nl

Competitiewedstrijden

Kinderen vanaf zes jaar tot aan de senioren spelen competitiewedstrijden. Hiervoor train je één of twee keer in de week en speel je een wedstrijd op zaterdag (enkele seniorenteams op vrijdag). In welke leeftijdscategorie je gaat korfballen, hangt af van de leeftijd op 1 oktober van het betreffende seizoen (bekijk hier in welke leeftijdscategorie je valt).

Wil je ook een keertje een training meedoen om te kijken of je korfbal leuk vindt, of wil je meer informatie hebben over het lid worden bij PKC/Vertom? Dan kun je contact opnemen met de volgende personen:

Marloes Versluis-de Jong en Helenie Dekker voor de categorieën D, E en F jeugd: kids@pkc-korfbal.nl
Miranda Fok voor de categorieën A, B en C: jeugdfun@pkc-korfbal.nl
Voor de senioren met Martijn Noordberger: senioren@pkc-korfbal.nl

Recreanten

Voor de recreanten kun je contact opnemen met Mariette van Dijk en Ellen van Wijngaarden via: recreanten@pkc-korfbal.nl

CombiFit & boksen

Zoals al eerder werd vermeld: er is nog meer bij PKC/Vertom… Het is namelijk ook mogelijk om je aan te sluiten bij de sportieve Combifitters (vanaf 18 jaar). PKC CombiFit is niet korfbalgericht, maar heeft te maken met kracht- en conditieoefeningen met allerlei attributen. Elke maandag, dinsdag en donderdag worden zowel om 19.30 en 20.30 lessen van een uur gegeven. Op dinsdag 20.30 wordt de CombiFit-les vervangen door boksen! Ook hier mag je twee keer mee komen trainen om te kijken of je het leuk vindt. Daarnaast mag je als je lid bent geworden ook een keer gratis bij ons PKC/Vertom 1 komen kijken! Voor vragen over de CombiFit kan contact worden opgenomen met Annemieke Brouwer via het mailadres combifit@pkc-korfbal.nl.

G-korfbal

Als laatste is er ook een G-korfbal team bij PKC/Vertom. Dit is voor kinderen tussen de 10 en 16 jaar! Elke donderdag wordt er getraind van 18.00 tot 19.00 waarbij er spellen worden gedaan, maar ook wordt geoefend met schieten en partijen. Ook wordt er eens in de zoveel tijd een wedstrijd geregeld. Zo wordt er altijd wel een wedstrijd tegen PKC/Vertom 1 gespeeld. En zeg nou eerlijk, wie wilt dat nou niet? Als je meer informatie wilt over G-korfbal of vragen hebt, contact dan Saskia Euser via het e-mailadres gkorfbal@pkc-korfbal.nl

Aanmelden
Lidmaatschap

U aanmelden als lid van PKC/Vertom kan via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u invullen bij het tabblad aanmelden of hier downloaden.

Als lid van PKC/Vertom bent u gebonden aan de volgende regels:

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (lidmaatschapsjaar). Maar als u bijvoorbeeld in november lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van november tot en met 30 juni.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar bij de ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
  • U betaalt contributie. Dit moet per maand via automatische incasso; zie ook de pagina “Contributie”
  • Na aanmelding ontvangt u een lidmaatschapspas. Leden hebben op vertoon van deze pas vrij toegang tot alle thuiswedstrijden van PKC/Vertom senioren 1 en 2. Tevens kunt u geld op deze pas zetten en als betaalpas gebruiken in de kantine.

Geef wijzigingen in uw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie ( ledenadministratie@pkc-korfbal.nl). Als u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u ook altijd bij het secretariaat terecht. De contactgegevens vindt u onder het menu-item contact in het hoofdmenu.

Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het gehele lidmaatschapjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

Privacy

PKC/Vertom verwerkt uw gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen PKC/Vertom wordt de ledenlijst bovendien door verschillende commissies gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden (bedrijven en/of instellingen)!

Aanmelden
De contributie van PKC/Vertom per maand is:

Tarieven 2020-2021 Maandelijkse incasso
Senioren/Combifit 25,5
Junioren (A’s) 20,5
Aspiranten (B’s en C’s) 15,25
Pupillen (D’s, E’s en F’s) 12,75
Kangoeroes 10,25
G-korfballers/Recreanten/Basic Skillz 15,25
Overige (rustende leden) 10,25

Betaling

De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor tref je aan op het aanmeldingsformulier. Voor vragen met betrekking tot de contributie kan je terecht bij de ledenadministratie ( ledenadministratie@pkc-korfbal.nl). De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de weekbrief en website.

Kortingsregeling

Indien 5 of meer personen uit één gezin (huisadres) lid zijn van PKC/Vertom dan wordt er vanaf het 5e kind 50% korting gegeven op de laagste contributiebedragen.

Aanmelden

Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap korfbalvereniging

PKC/Vertom – Papendrecht

1. Lidmaatschapsjaar.

Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

2. Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij het bestuur.

3. Aanvang lidmaatschap.

Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt berekend vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.

4. Beëindiging lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni, rekening houdende met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggingen moeten daarom vóór 31 mei schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij een opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.

5. Wijziging lidmaatschap.

Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid  kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid of recreant kunnen gedurende het lidmaatschapsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzigingen of wijzigingen in andere gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

6. Kleding.

De aanschaf van het korfbaltenue is voor eigen rekening, tenzij de kleding via sponsoring ter beschikking wordt gesteld.

7. Boetes.

Boetes die als gevolg van het niet nakomen van de regels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

8. Contributie.

De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. De tarieven kunt u vinden onder het tabblad contributie.

9. Kortingsregeling.

Indien 5 of meer personen uit één gezin lid zijn van PKC / Vertom dan wordt er vanaf het 5e lid 50% korting gegeven op de laagste contributiebedragen.

10. Verplichtingen.

Spelende A-jeugd, B-jeugd en senioren zijn verplicht een aantal keer per jaar een jeugdwedstrijd te leiden, velddienst te doen en/of zaalwacht (scorebord bijhouden) te draaien. Iedereen die iets met officiële wedstrijden doet (spelers, scheidsrechters, juryvoorzitter, schotklokbedieners) moet lid zijn van het KNKV. Ouders en verzorgers van jeugdleden van een team zijn gezamenlijk verplicht zorg te dragen voor de zaalwacht (scorebord bijhouden) en het vervoer bij de wedstrijden van de jeugdteams.

11. Vrijwilligerswerk.

Buiten de verplichte diensten kan ook op andere momenten worden verzocht tot een bijdrage aan de vereniging. Uiteraard kunnen leden of ouders/verzorgers van leden ook zelf aangeven op welk gebied zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Dit kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven, maar het is ook mogelijk hier later contact over op te nemen met de vrijwilligerscommissie.

12. Pasfoto’s

Omdat de pasfoto gebruikt wordt voor diverse doeleinden zoals de ledenpas / spelerskaart maken wij geen gebruik meer van een papieren pasfoto. Vier maal per jaar krijg je de gelegenheid om (kosteloos) een digitale pasfoto bij PKC/Vertom te laten maken, die dan voor bovengenoemde doeleinden wordt gebruikt. Via de weekbrief en website informeren wij je waar en wanneer je een pasfoto kunt laten maken.